خانه / قیمت روز کامیون و کشنده / لیست قیمت معاملات صورت گرفته در اوایل سال 91

لیست قیمت معاملات صورت گرفته در اوایل سال 91

 

 

DAF داف  مدل:1967  رنگ:قرمز  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:12میلیون تومان 

 

  داف 2800  مدل:1975  رنگ:نارنجی  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:50٪    اینترکولرگیربکس فولر   قیمت:43میلیون تومان 

 

  داف 3300  مدل:1991  رنگ:سفید  کاربری:میکسر میل لنگ:استاندارد   لاستیک:50٪   قیمت:80میلیون تومان

 

 

 

  Kamaz کاماز  مدل:1385  رنگ:قرمز  کاربری:کشنده  میل لنگ:استاندارد لاستیک:50٪   قیمت:35میلیون تومان 34قسط 1.340.000 باهردوبیمه

 

کاماز  مدل:2006  رنگ:نارنجی  کاربری:میکسر میل لنگ:استاندارد   لاستیک:90٪   قیمت:90میلیون تومان

 

  Mercedes-Benz   آکسور1843  مدل:2009  رنگ:سبز  کاربری:کشنده  کیلومتر:190.000 لاستیک:65٪    قیمت:185میلیون تومان   وارداتی   

 

  آکسور1843  مدل:2010  رنگ:نوک مدادی  کاربری:کشنده  کیلومتر:90.000 لاستیک:100٪   قیمت:190میلیون تومان  

 

  آکسور1843  مدل:1385  رنگ:سفید  کاربری:کشنده  کیلومتر:250.000 لاستیک:80٪   قیمت:170میلیون تومان  

 

    بنز 8سیلندرجفت سوپر  مدل:1379  رنگ:سفید  کاربری:کشنده میل لنگ:استانداردتازه تعمیر   لاستیک:80٪   قیمت:105میلیون تومان   

 

بنزاسترلینگ  مدل:1358  رنگ:نارنجی  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:59میلیون تومان  

 

  بنز2624  مدل:1382  رنگ:نارنجی  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:ضعیف   قیمت:105میلیون تومان                                                                                                                                  

 

  بنز2624  مدل:1361  رنگ:نارنجی  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:100٪   قیمت:70میلیون تومان 

 

    بنز1921 ده چرخ  مدل:1360  رنگ:سبز  کاربری:تانکر میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:60میلیون تومان  

 

    بنزآکسور  مدل:1388  رنگ:سفید  کاربری:کشنده کیلومتر:400.000   لاستیک:70٪   قیمت:186میلیون تومان

 

                                                                

 

 

 

    بنز1924  مدل:1361  رنگ:نارنجی  کاربری:کمپرسی میل لنگ:تعمیراول   لاستیک:50٪   قیمت:45میلیون تومان  

 

  آکسورکمپرسی  مدل:11384  رنگ:سفید  کاربری:کمپرسی کیلومتر:700.000  لاستیک:60٪  قیمت:145میلیون تومان  8قسط 1.770.000بابیمه بدنه 

 

    بنز1921  مدل:1353  رنگ:سبز  کاربری:باری میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:50میلیون تومان

 

     آکسور1843  مدل:1386  رنگ:سفیدبدون رنگ  کاربری:کشنده کیلومتر:350.000   لاستیک:80:٪   قیمت:172میلیون تومان    

 

آکسور1843  مدل:1386  رنگ:سفیدبدون رنگ  کاربری:کشنده لاستیک:80٪   قیمت:172میلیون تومان    

 

بنز2628  مدل:1982  رنگ:نارنجی  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:90میلیون تومان 

 

    بنز 8سیلندر  مدل:1372  رنگ:قرمز  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:90٪   قیمت:105میلیون تومان      

 

بنز 2624  مدل:1362  رنگ:نارنجی  کاربری:باری میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:80میلیون  

 

آتگو 6چرخ  مدل:1383  رنگ:زرد  کاربری:باری کیلومتر:900.000   لاستیک:80٪   قیمت:112میلیون تومان

 

  آکتروس  مدل:1385  رنگ:سفید  کاربری:کمپرسی کیلومتر:192.000   لاستیک:70٪   قیمت:150میلیون تومان       آکسور 1843  مدل:1384  رنگ:سفید  کاربری:کشنده لاستیک:80٪   قیمت:140میلیون تومان  

 

  آکسور 1843  مدل:2010  رنگ:سفید  کاربری:کشنده کیلومتر:200.000   لاستیک:85٪   بدون رنگ درحدصفر   قیمت:180میلیون تومان 

 

  بنز1924  مدل:1354  رنگ:زیتونی  کاربری:کمپرسی میل لنگ:تعمیر 2   لاستیک:70٪   قیمت:50میلیون تومان    

 

آکتروس  مدل:1385  رنگ:سفید  کاربری:کمپرسی کیلومتر:160.000   لاستیک:80٪   قیمت:138میلیون تومان

 

     آتگو 6چرخ  مدل:1383  رنگ:کاربنی  کاربری:باری کیلومتر:900.000   لاستیک:80٪   قیمت:110میلیون تومان  

 

  بنز2628  مدل:1982  رنگ:سبز  کاربری:کشنده میل لنگ:تعمیراول   لاستیک:70٪   قیمت:65میلیون تومان    

 

  بنز 10 سیلندر  مدل:13554  رنگ:آبی  کاربری:باری میل لنگ:تعمیراول   لاستیک:70٪   قیمت:42میلیون تومان

 

    بنز 1924  مدل:1980  رنگ:فیروزه ای  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:70میلیون تومان    

 

بنز 2628 تک کابین  مدل:1363  رنگ:نارنجی  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   سند وکارت کشنده    قیمت:85میلیون تومان

 

  بنز 1113  مدل:1976  رنگ:زرد  کاربری:پمپ بتون لاستیک:40٪   قیمت:45میلیون تومان    

 

 بنز 1921  مدل:1976  رنگ:نارنجی  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:60٪   جک آنتنی   قیمت:55میلیون

 

  بنز 911  مدل:1345  رنگ:سبز  کاربری:تانکرآب میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:12میلیون تومان  

 

 

 

 

 

  DongFeng مدل:2008  رنگ:سفید  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:70میلیون تومان

 

     مدل:2005  رنگ:سفید  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:46میلیون تومان    20قسط 650.000

 

     مدل:2009  رنگ:سفید  کاربری:کشنده کیلومتر:160.000   میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:87میلیون تومان

 

     مدل:2005  رنگ:سفید  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪  قیمت:48میلیون نقد  24قسط

 

1.017.000    

 

مدل:1390  رنگ:سفید  کاربری:کشنده  کیلومتر:100.000 میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪  تیوبلس  قیمت:60میلیون تومان

 

  50قسط 1.500.000بیمه بدنه    مدل:2007  رنگ:سفید بدون رنگ  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:60٪   قیمت:62میلیون تومان  19قسط 1.100.000بیمه بدنه  

 

   مدل:2007  رنگ:سفید  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:ضعیف   قیمت:65میلیون تومان    

 

مدل FL1F2  مدل:2009  رنگ:سفید  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:85میلیون تومان 9قسط 1.300.000    

 

مدل:1389  رنگ:سفید  کاربری:کشنده  کیلومتر:100.000 میل لنگ:استاندارد   لاستیک:60٪   قیمت:89میلیون تومان  

 

  مدل:1390  رنگ:سفید  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:100٪   قیمت:113میلیون تومان    

 

مدل 10 چرخ  مدل:1388  رنگ:سفید  کاربری:کشنده  کیلومتر:200.000 میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:82میلیون تومان

 

     مدل:2007  رنگ:سفید  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:100٪   قیمت:62میلیون تومان  10 قسط 1.200.000   بدون بیمه

 

  مدل:1388  رنگ:سفید  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:90٪   قیمت:98میلیون تومان

 

     HYUNDAI مدل:1385  رنگ:نارنجی  کاربری:باری  فلزی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت25میلیون تومان

 

     مدل:1384  رنگ:سفید  کاربری:یخچال میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:26میلیون تومان

 

     هیوندای کروز  مدل:1383  رنگ:سفید  کاربری:کفی بغلدار میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:23میلیون تومان    

 

هیوندای کروز  مدل:1384  رنگ:سفید  کاربری:آزاد میل لنگ:استاندارد  لاستیک:70٪   قیمت:24میلیون تومان  

 

  هیوندای کروز  مدل:1390  رنگ:سفید  کاربری:آزاد کیلومتر:صفر   میل لنگ:استاندارد   لاستیک:100٪   قیمت:38.500.000

 

                                                         

 

     ISUZU مدل:1387  رنگ:سفید  کاربری:باری چادری میل لنگ:استاندارد   لاستیک:50٪   قیمت:36میلیون تومان

 

    6تن  مدل:1385  رنگ:سفید  کاربری:باری میل لنگ:استاندارد   لاستیک:75٪   قیمت:33میلیون تومان

 

  5تن  مدل:1389  رنگ:سفید  کاربری:باری فلزی چادری کیلومتر:80.000   میل لنگ:استاندارد   لاستیک:90٪   بغل بازشو  5دستگاه   قیمت:34میلیون تومان

 

  6تن  مدل:1385  رنگ:سفید  کاربری:کانتین چادری  کیلومتر:400.000 میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:32میلیون تومان    

 

۶تن  مدل:1390  رنگ:سفید  کاربری:کفی بغلدار میل لنگ:استاندارد   لاستیک:85٪   قیمت:46میلیون تومان  

 

  6تن  مدل:1385  رنگ:سفید  کاربری:کانتینر فلزی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:31میلیون تومان 

 

    5/2تن  مدل:1385  رنگ:سفید  کاربری:کانتینر فلزی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:90٪   قیمت:26.500.000 

 

    ایسوزو 5/2تن  مدل:1385  رنگ:سفید  کاربری:یخچال میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪          

 

قیمت:27.500.000     5/2تن  مدل:1386  رنگ:سفید  کاربری:کانتینر فلزی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:60٪  

 

قیمت:27.500.000     5/2تن  مدل:1385  رنگ:سفید  کاربری:کانتینر فلزی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪  

 

قیمت:27میلیون تومان   5/2تن  مدل:1386  رنگ:قرمز  کاربری:کانتینر میل لنگ:استاندارد   لاستیک:90٪  

 

قیمت:26میلیون تومان    

 

کاویان:

 

کاویان 106  مدل:1387  رنگ:سفید  کاربری:باری  میل لنگ:استاندارد لاستیک:80   قیمت:25میلیون تومان    

 

کاویان 106 چهارچراغ  مدل:1385  رنگ:سفید  کاربری:مرغی  چادری میل لنگ:استاندارد   لاستیک:75٪   قیمت:21میلیون تومان    

 

کاویان 106  مدل:1386  رنگ:سفید  کاربری:کفی بغلدار  کیلومتر:190.000 میل لنگ:استاندارد   لاستیک:50٪   قیمت:24میلیون تومان    

 

کاویان K110  مدل:1385  رنگ:فیروزه ای  کاربری:باری چوبی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:60٪   قیمت:27.500.000  

 

  کاویان T300  مدل:2008  رنگ:سفید  کاربری:کشنده   کیلومتر:400.000 میل لنگ:استاندارد   لاستیک:60٪   قیمت:65میلیون تومان    

 

کاویان K106  مدل:1389  رنگ:کاربنی  کاربری:چادری میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:33میلیون تومان      

 

کاویان K106  مدل:1384  رنگ:آبی کاربنی  کاربری:بغل بازشو میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:20میلیون تومان

 

     کاویان 19تن  مدل:1387  رنگ:سفید  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:100٪   قیمت:40میلیون تومان

 

 

 

 

 

       MAN

 

مان  مدل:1360  رنگ:نارنجی  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:50٪   قیمت:40میلیون تومان    

 

مان 460  مدل:1386  رنگ:پوست پیازی  کاربری:کشنده کیلومتر:700.000   میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   بدون رنگ:   قیمت:118میلیون تومان

 

   Renault رنو پریمیوم 440  مدل:2008  رنگ:سفید  کاربری:کشنده کیلومتر:200.000   لاستیک:80٪ میشلن پهن   قیمت:163میلیون تومان   وارداتی    

 

رنو 440 دنده ای  مدل:2010  رنگ:سفید  کاربری:کشنده  کیلومتر:350.000 میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:155میلیون تومان    

 

رنو 440 اتومات  مدل:2010  رنگ:سفید  کاربری:کشنده  کیلومتر:350.000 میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:168میلیون تومان    

 

رنو میدلام 270  مدل:1385  رنگ:سفید  کاربری:کمپرسی  کیلومتر:350.000 میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:80میلیون تومان    

 

رنو میدلام 270 شش چرخ  مدل:1385  رنگ:سفید  کاربری:کمپرسی کیلومتر:5000.000   میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:48میلیون تومان

 

  40 قسط 1.050.000   رنو میدلام 270  مدل:1386  رنگ:سفید  کاربری:باری  کیلومتر:450.000 میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   جفت بالاگیر   قیمت:92میلیون تومان

 

  رنو 440 دنده ای  مدل:2010  رنگ:سفید  کاربری:کشنده کیلومتر:350.000   میل لنگ:استاندارد   لاستیک:85٪   یورو 3   قیمت:155میلیون تومان    

 

 رنو میدلام 270  مدل:1385  رنگ:سفید  کاربری:یخچال میل لنگ:استاندارد   لاستیک:50٪   قیمت:85میلیون تومان

 

    SCANIA 

 

اسکانیا113  مدل:1991  رنگ:سفید  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:102میلیون تومان     اسکانیا 113  مدل:1991  رنگ:سفید  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:75٪   اتاق تعویضی اروپایی   قیمت:102میایون تومان

 

     اسکانیا 112  مدل:1984  رنگ:قرمز  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:75میلیون تومان    

 

اسکانیا 112  مدل:1984  رنگ:قرمز  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:80میلیون تومان  

 

    MACK

 

ماک بادماغ  مدل:1354  رنگ:قرمز  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:60٪   قیمت:32میلیون تومان     بادماغ  مدل:1986  رنگ:نارنجی 2کابین  کاربری:کشنده 2کابین میل لنگ:استاندارد P6   لاستیک:70٪   قیمت:62 میلیون تومان  

 

  ماک بادماغ  مدل:1354 ایرانی  رنگ:نارنجی  کشنده 2کابین میل لنگ:استاندارد P6   لاستیک:70٪   قیمت:57میلیون تومان  

 

موتوردولفینی     ماک بادماغ  مدل:1356  رنگ:نارنجی 2کابین  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد P6   لاستیک:70٪   قیمت:60میلیون تومان  

 

  ماک کمپرسی  مدل:1356  رنگ:نارنجی  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:60٪   قیمت:55میلیون تومان    

 

ماک بادماغ  مدل:1987  رنگ:آبی  کاربری:کشنده 11محور میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:70میلیون تومان  

 

  ماک بادماغ  مدل:1352  رنگ:سبز  کاربری:کشنده 7محور میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:48میلیون تومان

 

     ماک مترویی  مدل:1990  رنگ:سفید  کاربری:میکسر میل لنگ:استاندارد   لاستیک:90٪   دیگ هیدرولیکی صفر   قیمت:90میلیون تومان  

 

  ماک  مدل:1375  رنگ:سورمه ای  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:40میلیون تومان     ماک ایران یوروب  مدل:1975  رنگ:قرمز  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:50٪   موتورمترویی تازه تعمیر   قیمت:55میلیون تومان    

 

ماک 2کابین  مدل:1972  رنگ:آبی  کاربری:کشنده میل لنگ:تعمیراول   لاستیک:30٪  دارای کفی باقیمت 30.00.000   قیمت:27میلیون تومان  

 

  ماک 2کابین  مدل:1977  رنگ:نارنجی  کاربری:کشنده  کمرشکن میل لنگ:استاندارد  لاستیک:60٪   قیمت:55میلیون تومان   

 

ماک  مدل:1975  رنگ:زرد  کاربری:میکسر میل لنگ:استاندارد   لاستیک:60٪   قیمت:40میلیون تومان    

 

ماک تک کابین  مدل:1975  رنگ:قرمز  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:40٪   سیلندر استاندارد   قیمت:25میلیون تومان    

 

ماک  مدل:1975  رنگ:قرمز  کاربری:میکسر میل لنگ:تعمیر اول   لاستیک:80٪   قیمت:50میلیون تومان    

 

ماک  مدل:1975  رنگ:قرمز  کاربری:میکسر میل لنگ:استاندارد   لاستیک:50٪   قیمت:50میلیون تومان    

 

ماک بی دماغ  مدل:1975  رنگ:نارنجی  کاربری:کشنده  میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪   زیرنیم سنگین  تازه تعمیر   قیمت:38میلیون

 

VOLVO

 

مدل:1383  رنگ:زردروغنی  کاربری:کمپرس میل لنگ:تعمیردوم تازه تعمیر   لاستیک:70٪   قیمت:78میلیون تومان    

 

ده چرخ  مدل:1356  رنگ:زرد  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:52میلیون تومان     6چرخ  مدل:1357  رنگ:زرد  کاربری:کمپرسی میل لنگ:تعمیراول   لاستیک:70٪   قیمت:43میلیون تومان     FH420  مدل:1384  رنگ:سفید  کاربری:کشنده کیلومتر:420.000   لاستیک:80٪   قیمت:70میلیون تومان     N10  ده چرخ  مدل:1353  رنگ:آبی  کاربری:باری وتانکر میل لنگ:استاندارد   لاستیک:100٪   قیمت:41میلیون تومان    

 

6چرخ  مدل:1354  رنگ:زرد  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:50٪   قیمت:33میلیون تومان    

 

ولو FH420  مدل:1383  رنگ:سفید  کاربری:کشنده کیلومتر:500.000   لاستیک:80٪   قیمت:155میلیون تومان     FH

 

fh شش چرخ  مدل:1382  رنگ:سفید  کاربری:کشنده لاستیک:80٪   قیمت:135میلیون تومان     

 

N10 مدل:1362  رنگ:زرد  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:60٪   قیمت:78میلیون تومان     مدل:1362  رنگ:زرد  کاربری:کمپرسی میل لنگ:تعمیراول   لاستیک:50٪   قیمت:50میلیون تومان

 

     N10  مدل:1982  رنگ:زرد  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:60٪   قیمت:75میلیون تومان   مونتاژخارجی    

 

N10 شرکت نفتی  مدل:1983  رنگ:سبز  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:66میلیون تومان

 

      N10  مدل1365  رنگ:زرد  کارکرد:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:60٪   قیمت:86میلیون تومان    

 

F12  مدل:1372  رنگ:سفید  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:60٪   قیمت:120میلیون تومان     FH420 ده چرخ  مدل:1384  رنگ:سفید  کاربری:کشنده کیلومتر:790.000      لاستیک:80٪   قیمت:155میلیون تومان      

 

NL12 ده چرخ  مدل:1376  رنگ:سفید  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:135میلیون تومان    

 

NH مدل:1383  رنگ:سفید  کاربری:کمپرسی کیلومتر:500.000   لاستیک:80٪   بدون رنگ   قیمت:145میلیون تومان      

 

N10 ده چرخ  مدل:1365  رنگ:زرد  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:80میلیون تومان

 

       NH  مدل:1386  رنگ:سفید  کاربری:کمپرسی کیلومتر:500.000   لاستیک:80٪   قیمت:140میلیون تومان  13قسط 1.680.000 

 

    سوسماری 6چرخ   مدل:1351  رنگ:قرمز  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:50٪   قیمت:25میلیون تومان

 

       FM9 شش چرخ  مدل:1383  رنگ:سفید  کاربری:کمپرس کیلومتر:460.000   لاستیک:80٪   قیمت:87میلیون تومان    

 

FH13 480 دنده ای  مدل:1388  رنگ:سفید  کاربری:کشنده کیلومتر:220.000   لاستیک:50٪   قیمت:185میلیون تومان    

 

     

 

IVECO   720

 

ده چرخ  مدل:1386  رنگ:سفید  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:40٪   قیمت:110میلیون تومان    

 

ایویکو 440  مدل:1384  رنگ:سفید  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:115میلیون تومان

 

     ایویکو 330  مدل:1371  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:58میلیون تومان    

 

ایویکو 440  مدل:1383  رنگ:سفید  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:60٪   قیمت:110میلیون تومان     ایویکو 330  مدل:1992  رنگ:سفید بدون رنگ  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:75میلیون تومان    

 

ایویکو یوروکارگو 6چرخ  مدل:2002  رنگ:سفید  کاربری:باری  فلزی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:50٪   وارداتی   قیمت:55میلیون تومان    

 

ایویکو 330  مدل:1992  رنگ:سفید  کاربری:میکسر میل لنگ:استاندارد   لاستیک:65٪   قیمت:85میلیون تومان     ایویکو 380  مدل:1386  رنگ:سفید  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:60٪   قیمت:122میلیون تومان    

 

ایویکو 440  مدل:1384  رنگ:سفید  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:130میلیون تومان     ایویکو 330  مدل:1374  رنگ:سفید  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:65میلیون تومان     ایویکو  مدل:1382  رنگ:سفید  کاربری:بغلدار چادری میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:15.500.000     ایویکو یوروکارگو شش چرخ  مدل:1386  رنگ:سفید  کاربری:باری کیلومتر:500.000   میل لنگ:استاندارد   لاستیک:100٪   قیمت:85میلیون تومان      

 

ایویکو 330  مدل:1992  رنگ:سفید  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:63میلیون تومان  

 

  Amico   آمیکو  مدل:1389  رنگ:سفید  کاربری:کمپرسی میل لنگ: استاندارد   لاستیک:60٪   قیمت:76میلیون تومان

 

  آمیکو 6چرخ  مدل:1384  رنگ:سفید  کاربری:باری میل لنگ:استاندارد   لاستیک:60٪   قیمت:22میلیون تومان

 

  آمیکو 10چرخ  مدل:1387  رنگ:سفید  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:90میلیون تومان

 

  آمیکو 4.5تن  مدل:1385  رنگ:سفید  کاربری:یخچال میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:22میلیون تومان   آمیکو  مدل:1390  رنگ:سفید  کاربری:میکسر کیلومتر:6.000   میل لنگ:استاندارد   لاستیک:100٪   قیمت:130میلیون تومان

 

  آمیکو 6 چرخ  مدل:1387  رنگ:سفید  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:80٪   قیمت:70میلیون تومان

 

  آمیکو  مدل:1386  رنگ:سفید  کاربری:باری ویخچال میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:70میلیون تومان   آمیکو 10چرخ  مدل:1384  رنگ:زرد  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:60٪   قیمت:70میلیون تومان

 

  آمیکو M11H  مدل:1385  رنگ:سفید  کاربری:کانتینر چادری میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:24میلیون تومان

 

  آمیکو M11H  مدل:1387  رنگ:قرمز  کاربری:باری میل لنگ:استاندارد   لاستیک:100٪   صفر   قیمت:28میلیون تومان   آمیکو M11H  مدل:1386  رنگ:قرمز  کاربری:باری  بغل بازشو میل لنگ:استاندارد   لاستیک:50٪   قیمت:26میلیون تومان

 

  آمیکو M2642  مدل:1384  رنگ:قرمز  کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد   لاستیک:50٪   قیمت:58میلیون تومان

 

  آمیکو 2631  مدل:1388  رنگ:سفید  کاربری:کمپرسی لاستیک:80٪   قیمت:87میلیون تومان

 

  آمیکو 2631  مدل:1388  رنگ:سفید  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:60٪   موتورسوخته   قیمت:65میلیون تومان

 

  ردیف:295  نمایشگاه بزرگ آذربایجان  آمیکو ده چرخ   مدل:1388  رنگ:سفید  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:95میلیون تومان

 

  کامیون متفرقه اینترناش  مدل:1982  رنگ:نارنجی  کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد   لاستیک:60٪   قیمت:36میلیون تومان       BMC 

 

مدل:2004  رنگ:قرمز  کاربری:کشنده کیلومتر:کم کار   میل لنگ:استاندارد   لاستیک:70٪   قیمت:70میلیون تومان    

 

BMC

 

BMC تک کابین  مدل:1384  رنگ:زرد  کاربری:میکسر کیلومتر:187.000  میل لنگکاستاندارد   لاستیک:90٪   قیمت:100میلیون تومان    

 

لیلاند  مدل:1356  رنگ:قرمز  کاربری:باری میل لنگ:استاندارد لاستیک:50٪   قیمت:22میلیون تومان    

 

DAF داف مدل:1967 رنگ:قرمز کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:12میلیون تومان داف 2800 مدل:1975 رنگ:نارنجی کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:50٪ اینترکولرگیربکس فولر قیمت:43میلیون تومان داف 3300 مدل:1991 رنگ:سفید کاربری:میکسر میل لنگ:استاندارد لاستیک:50٪ قیمت:80میلیون تومان Kamaz کاماز مدل:1385 رنگ:قرمز کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:50٪ قیمت:35میلیون تومان 34قسط 1.340.000 باهردوبیمهکاماز مدل:2006 رنگ:نارنجی کاربری:میکسر میل لنگ:استاندارد لاستیک:90٪ قیمت:90میلیون تومان Mercedes-Benz آکسور1843 مدل:2009 رنگ:سبز کاربری:کشنده کیلومتر:190.000 لاستیک:65٪ قیمت:185میلیون تومان وارداتی آکسور1843 مدل:2010 رنگ:نوک مدادی کاربری:کشنده کیلومتر:90.000 لاستیک:100٪ قیمت:190میلیون تومان آکسور1843 مدل:1385 رنگ:سفید کاربری:کشنده کیلومتر:250.000 لاستیک:80٪ قیمت:170میلیون تومان بنز 8سیلندرجفت سوپر مدل:1379 رنگ:سفید کاربری:کشنده میل لنگ:استانداردتازه تعمیر لاستیک:80٪ قیمت:105میلیون تومان بنزاسترلینگ مدل:1358 رنگ:نارنجی کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:59میلیون تومان بنز2624 مدل:1382 رنگ:نارنجی کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:ضعیف قیمت:105میلیون تومان بنز2624 مدل:1361 رنگ:نارنجی کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:100٪ قیمت:70میلیون تومان بنز1921 ده چرخ مدل:1360 رنگ:سبز کاربری:تانکر میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:60میلیون تومان بنزآکسور مدل:1388 رنگ:سفید کاربری:کشنده کیلومتر:400.000 لاستیک:70٪ قیمت:186میلیون تومان بنز1924 مدل:1361 رنگ:نارنجی کاربری:کمپرسی میل لنگ:تعمیراول لاستیک:50٪ قیمت:45میلیون تومان آکسورکمپرسی مدل:11384 رنگ:سفید کاربری:کمپرسی کیلومتر:700.000 لاستیک:60٪ قیمت:145میلیون تومان 8قسط 1.770.000بابیمه بدنه بنز1921 مدل:1353 رنگ:سبز کاربری:باری میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:50میلیون تومان آکسور1843 مدل:1386 رنگ:سفیدبدون رنگ کاربری:کشنده کیلومتر:350.000 لاستیک:80:٪ قیمت:172میلیون تومان آکسور1843 مدل:1386 رنگ:سفیدبدون رنگ کاربری:کشنده لاستیک:80٪ قیمت:172میلیون تومان بنز2628 مدل:1982 رنگ:نارنجی کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:90میلیون تومان بنز 8سیلندر مدل:1372 رنگ:قرمز کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:90٪ قیمت:105میلیون تومان بنز 2624 مدل:1362 رنگ:نارنجی کاربری:باری میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:80میلیون آتگو 6چرخ مدل:1383 رنگ:زرد کاربری:باری کیلومتر:900.000 لاستیک:80٪ قیمت:112میلیون تومان آکتروس مدل:1385 رنگ:سفید کاربری:کمپرسی کیلومتر:192.000 لاستیک:70٪ قیمت:150میلیون تومان آکسور 1843 مدل:1384 رنگ:سفید کاربری:کشنده لاستیک:80٪ قیمت:140میلیون تومان آکسور 1843 مدل:2010 رنگ:سفید کاربری:کشنده کیلومتر:200.000 لاستیک:85٪ بدون رنگ درحدصفر قیمت:180میلیون تومان بنز1924 مدل:1354 رنگ:زیتونی کاربری:کمپرسی میل لنگ:تعمیر 2 لاستیک:70٪ قیمت:50میلیون تومان آکتروس مدل:1385 رنگ:سفید کاربری:کمپرسی کیلومتر:160.000 لاستیک:80٪ قیمت:138میلیون تومان آتگو 6چرخ مدل:1383 رنگ:کاربنی کاربری:باری کیلومتر:900.000 لاستیک:80٪ قیمت:110میلیون تومان بنز2628 مدل:1982 رنگ:سبز کاربری:کشنده میل لنگ:تعمیراول لاستیک:70٪ قیمت:65میلیون تومان بنز 10 سیلندر مدل:13554 رنگ:آبی کاربری:باری میل لنگ:تعمیراول لاستیک:70٪ قیمت:42میلیون تومان بنز 1924 مدل:1980 رنگ:فیروزه ای کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:70میلیون تومان بنز 2628 تک کابین مدل:1363 رنگ:نارنجی کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ سند وکارت کشنده قیمت:85میلیون تومان بنز 1113 مدل:1976 رنگ:زرد کاربری:پمپ بتون لاستیک:40٪ قیمت:45میلیون تومان بنز 1921 مدل:1976 رنگ:نارنجی کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:60٪ جک آنتنی قیمت:55میلیون بنز 911 مدل:1345 رنگ:سبز کاربری:تانکرآب میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:12میلیون تومان DongFeng مدل:2008 رنگ:سفید کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:70میلیون تومان مدل:2005 رنگ:سفید کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:46میلیون تومان 20قسط 650.000 مدل:2009 رنگ:سفید کاربری:کشنده کیلومتر:160.000 میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:87میلیون تومان مدل:2005 رنگ:سفید کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:48میلیون نقد 24قسط1.017.000 مدل:1390 رنگ:سفید کاربری:کشنده کیلومتر:100.000 میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ تیوبلس قیمت:60میلیون تومان 50قسط 1.500.000بیمه بدنه مدل:2007 رنگ:سفید بدون رنگ کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:60٪ قیمت:62میلیون تومان 19قسط 1.100.000بیمه بدنه مدل:2007 رنگ:سفید کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:ضعیف قیمت:65میلیون تومان مدل FL1F2 مدل:2009 رنگ:سفید کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:85میلیون تومان 9قسط 1.300.000 مدل:1389 رنگ:سفید کاربری:کشنده کیلومتر:100.000 میل لنگ:استاندارد لاستیک:60٪ قیمت:89میلیون تومان مدل:1390 رنگ:سفید کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:100٪ قیمت:113میلیون تومان مدل 10 چرخ مدل:1388 رنگ:سفید کاربری:کشنده کیلومتر:200.000 میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:82میلیون تومان مدل:2007 رنگ:سفید کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:100٪ قیمت:62میلیون تومان 10 قسط 1.200.000 بدون بیمه مدل:1388 رنگ:سفید کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:90٪ قیمت:98میلیون تومان HYUNDAI مدل:1385 رنگ:نارنجی کاربری:باری فلزی میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت25میلیون تومان مدل:1384 رنگ:سفید کاربری:یخچال میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:26میلیون تومان هیوندای کروز مدل:1383 رنگ:سفید کاربری:کفی بغلدار میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:23میلیون تومان هیوندای کروز مدل:1384 رنگ:سفید کاربری:آزاد میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:24میلیون تومان هیوندای کروز مدل:1390 رنگ:سفید کاربری:آزاد کیلومتر:صفر میل لنگ:استاندارد لاستیک:100٪ قیمت:38.500.000 ISUZU مدل:1387 رنگ:سفید کاربری:باری چادری میل لنگ:استاندارد لاستیک:50٪ قیمت:36میلیون تومان 6تن مدل:1385 رنگ:سفید کاربری:باری میل لنگ:استاندارد لاستیک:75٪ قیمت:33میلیون تومان 5تن مدل:1389 رنگ:سفید کاربری:باری فلزی چادری کیلومتر:80.000 میل لنگ:استاندارد لاستیک:90٪ بغل بازشو 5دستگاه قیمت:34میلیون تومان 6تن مدل:1385 رنگ:سفید کاربری:کانتین چادری کیلومتر:400.000 میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:32میلیون تومان ۶تن مدل:1390 رنگ:سفید کاربری:کفی بغلدار میل لنگ:استاندارد لاستیک:85٪ قیمت:46میلیون تومان 6تن مدل:1385 رنگ:سفید کاربری:کانتینر فلزی میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:31میلیون تومان 5/2تن مدل:1385 رنگ:سفید کاربری:کانتینر فلزی میل لنگ:استاندارد لاستیک:90٪ قیمت:26.500.000 ایسوزو 5/2تن مدل:1385 رنگ:سفید کاربری:یخچال میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:27.500.000 5/2تن مدل:1386 رنگ:سفید کاربری:کانتینر فلزی میل لنگ:استاندارد لاستیک:60٪ قیمت:27.500.000 5/2تن مدل:1385 رنگ:سفید کاربری:کانتینر فلزی میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:27میلیون تومان 5/2تن مدل:1386 رنگ:قرمز کاربری:کانتینر میل لنگ:استاندارد لاستیک:90٪ قیمت:26میلیون تومان کاویان:کاویان 106 مدل:1387 رنگ:سفید کاربری:باری میل لنگ:استاندارد لاستیک:80 قیمت:25میلیون تومان کاویان 106 چهارچراغ مدل:1385 رنگ:سفید کاربری:مرغی چادری میل لنگ:استاندارد لاستیک:75٪ قیمت:21میلیون تومان کاویان 106 مدل:1386 رنگ:سفید کاربری:کفی بغلدار کیلومتر:190.000 میل لنگ:استاندارد لاستیک:50٪ قیمت:24میلیون تومان کاویان K110 مدل:1385 رنگ:فیروزه ای کاربری:باری چوبی میل لنگ:استاندارد لاستیک:60٪ قیمت:27.500.000 کاویان T300 مدل:2008 رنگ:سفید کاربری:کشنده کیلومتر:400.000 میل لنگ:استاندارد لاستیک:60٪ قیمت:65میلیون تومان کاویان K106 مدل:1389 رنگ:کاربنی کاربری:چادری میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:33میلیون تومان کاویان K106 مدل:1384 رنگ:آبی کاربنی کاربری:بغل بازشو میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:20میلیون تومان کاویان 19تن مدل:1387 رنگ:سفید کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:100٪ قیمت:40میلیون تومان MANمان مدل:1360 رنگ:نارنجی کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:50٪ قیمت:40میلیون تومان مان 460 مدل:1386 رنگ:پوست پیازی کاربری:کشنده کیلومتر:700.000 میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ بدون رنگ: قیمت:118میلیون تومان Renault رنو پریمیوم 440 مدل:2008 رنگ:سفید کاربری:کشنده کیلومتر:200.000 لاستیک:80٪ میشلن پهن قیمت:163میلیون تومان وارداتی رنو 440 دنده ای مدل:2010 رنگ:سفید کاربری:کشنده کیلومتر:350.000 میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:155میلیون تومان رنو 440 اتومات مدل:2010 رنگ:سفید کاربری:کشنده کیلومتر:350.000 میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:168میلیون تومان رنو میدلام 270 مدل:1385 رنگ:سفید کاربری:کمپرسی کیلومتر:350.000 میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:80میلیون تومان رنو میدلام 270 شش چرخ مدل:1385 رنگ:سفید کاربری:کمپرسی کیلومتر:5000.000 میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:48میلیون تومان 40 قسط 1.050.000 رنو میدلام 270 مدل:1386 رنگ:سفید کاربری:باری کیلومتر:450.000 میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ جفت بالاگیر قیمت:92میلیون تومان رنو 440 دنده ای مدل:2010 رنگ:سفید کاربری:کشنده کیلومتر:350.000 میل لنگ:استاندارد لاستیک:85٪ یورو 3 قیمت:155میلیون تومان رنو میدلام 270 مدل:1385 رنگ:سفید کاربری:یخچال میل لنگ:استاندارد لاستیک:50٪ قیمت:85میلیون تومان SCANIA اسکانیا113 مدل:1991 رنگ:سفید کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:102میلیون تومان اسکانیا 113 مدل:1991 رنگ:سفید کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:75٪ اتاق تعویضی اروپایی قیمت:102میایون تومان اسکانیا 112 مدل:1984 رنگ:قرمز کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:75میلیون تومان اسکانیا 112 مدل:1984 رنگ:قرمز کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:80میلیون تومان MACKماک بادماغ مدل:1354 رنگ:قرمز کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:60٪ قیمت:32میلیون تومان بادماغ مدل:1986 رنگ:نارنجی 2کابین کاربری:کشنده 2کابین میل لنگ:استاندارد P6 لاستیک:70٪ قیمت:62 میلیون تومان ماک بادماغ مدل:1354 ایرانی رنگ:نارنجی کشنده 2کابین میل لنگ:استاندارد P6 لاستیک:70٪ قیمت:57میلیون تومان موتوردولفینی ماک بادماغ مدل:1356 رنگ:نارنجی 2کابین کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد P6 لاستیک:70٪ قیمت:60میلیون تومان ماک کمپرسی مدل:1356 رنگ:نارنجی کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:60٪ قیمت:55میلیون تومان ماک بادماغ مدل:1987 رنگ:آبی کاربری:کشنده 11محور میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:70میلیون تومان ماک بادماغ مدل:1352 رنگ:سبز کاربری:کشنده 7محور میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:48میلیون تومان ماک مترویی مدل:1990 رنگ:سفید کاربری:میکسر میل لنگ:استاندارد لاستیک:90٪ دیگ هیدرولیکی صفر قیمت:90میلیون تومان ماک مدل:1375 رنگ:سورمه ای کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:40میلیون تومان ماک ایران یوروب مدل:1975 رنگ:قرمز کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:50٪ موتورمترویی تازه تعمیر قیمت:55میلیون تومان ماک 2کابین مدل:1972 رنگ:آبی کاربری:کشنده میل لنگ:تعمیراول لاستیک:30٪ دارای کفی باقیمت 30.00.000 قیمت:27میلیون تومان ماک 2کابین مدل:1977 رنگ:نارنجی کاربری:کشنده کمرشکن میل لنگ:استاندارد لاستیک:60٪ قیمت:55میلیون تومان ماک مدل:1975 رنگ:زرد کاربری:میکسر میل لنگ:استاندارد لاستیک:60٪ قیمت:40میلیون تومان ماک تک کابین مدل:1975 رنگ:قرمز کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:40٪ سیلندر استاندارد قیمت:25میلیون تومان ماک مدل:1975 رنگ:قرمز کاربری:میکسر میل لنگ:تعمیر اول لاستیک:80٪ قیمت:50میلیون تومان ماک مدل:1975 رنگ:قرمز کاربری:میکسر میل لنگ:استاندارد لاستیک:50٪ قیمت:50میلیون تومان ماک بی دماغ مدل:1975 رنگ:نارنجی کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ زیرنیم سنگین تازه تعمیر قیمت:38میلیونVOLVOمدل:1383 رنگ:زردروغنی کاربری:کمپرس میل لنگ:تعمیردوم تازه تعمیر لاستیک:70٪ قیمت:78میلیون تومان ده چرخ مدل:1356 رنگ:زرد کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:52میلیون تومان 6چرخ مدل:1357 رنگ:زرد کاربری:کمپرسی میل لنگ:تعمیراول لاستیک:70٪ قیمت:43میلیون تومان FH420 مدل:1384 رنگ:سفید کاربری:کشنده کیلومتر:420.000 لاستیک:80٪ قیمت:70میلیون تومان N10 ده چرخ مدل:1353 رنگ:آبی کاربری:باری وتانکر میل لنگ:استاندارد لاستیک:100٪ قیمت:41میلیون تومان 6چرخ مدل:1354 رنگ:زرد کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:50٪ قیمت:33میلیون تومان ولو FH420 مدل:1383 رنگ:سفید کاربری:کشنده کیلومتر:500.000 لاستیک:80٪ قیمت:155میلیون تومان FHfh شش چرخ مدل:1382 رنگ:سفید کاربری:کشنده لاستیک:80٪ قیمت:135میلیون تومان N10 مدل:1362 رنگ:زرد کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:60٪ قیمت:78میلیون تومان مدل:1362 رنگ:زرد کاربری:کمپرسی میل لنگ:تعمیراول لاستیک:50٪ قیمت:50میلیون تومان N10 مدل:1982 رنگ:زرد کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:60٪ قیمت:75میلیون تومان مونتاژخارجی N10 شرکت نفتی مدل:1983 رنگ:سبز کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:66میلیون تومان N10 مدل1365 رنگ:زرد کارکرد:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:60٪ قیمت:86میلیون تومان F12 مدل:1372 رنگ:سفید کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:60٪ قیمت:120میلیون تومان FH420 ده چرخ مدل:1384 رنگ:سفید کاربری:کشنده کیلومتر:790.000 لاستیک:80٪ قیمت:155میلیون تومان NL12 ده چرخ مدل:1376 رنگ:سفید کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:135میلیون تومان NH مدل:1383 رنگ:سفید کاربری:کمپرسی کیلومتر:500.000 لاستیک:80٪ بدون رنگ قیمت:145میلیون تومان N10 ده چرخ مدل:1365 رنگ:زرد کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:80میلیون تومان NH مدل:1386 رنگ:سفید کاربری:کمپرسی کیلومتر:500.000 لاستیک:80٪ قیمت:140میلیون تومان 13قسط 1.680.000 سوسماری 6چرخ مدل:1351 رنگ:قرمز کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:50٪ قیمت:25میلیون تومان FM9 شش چرخ مدل:1383 رنگ:سفید کاربری:کمپرس کیلومتر:460.000 لاستیک:80٪ قیمت:87میلیون تومان FH13 480 دنده ای مدل:1388 رنگ:سفید کاربری:کشنده کیلومتر:220.000 لاستیک:50٪ قیمت:185میلیون تومان IVECO 720ده چرخ مدل:1386 رنگ:سفید کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:40٪ قیمت:110میلیون تومان ایویکو 440 مدل:1384 رنگ:سفید کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:115میلیون تومان ایویکو 330 مدل:1371 کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:58میلیون تومان ایویکو 440 مدل:1383 رنگ:سفید کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:60٪ قیمت:110میلیون تومان ایویکو 330 مدل:1992 رنگ:سفید بدون رنگ کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:75میلیون تومان ایویکو یوروکارگو 6چرخ مدل:2002 رنگ:سفید کاربری:باری فلزی میل لنگ:استاندارد لاستیک:50٪ وارداتی قیمت:55میلیون تومان ایویکو 330 مدل:1992 رنگ:سفید کاربری:میکسر میل لنگ:استاندارد لاستیک:65٪ قیمت:85میلیون تومان ایویکو 380 مدل:1386 رنگ:سفید کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:60٪ قیمت:122میلیون تومان ایویکو 440 مدل:1384 رنگ:سفید کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:130میلیون تومان ایویکو 330 مدل:1374 رنگ:سفید کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:65میلیون تومان ایویکو مدل:1382 رنگ:سفید کاربری:بغلدار چادری میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:15.500.000 ایویکو یوروکارگو شش چرخ مدل:1386 رنگ:سفید کاربری:باری کیلومتر:500.000 میل لنگ:استاندارد لاستیک:100٪ قیمت:85میلیون تومان ایویکو 330 مدل:1992 رنگ:سفید کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:63میلیون تومان Amico آمیکو مدل:1389 رنگ:سفید کاربری:کمپرسی میل لنگ: استاندارد لاستیک:60٪ قیمت:76میلیون تومان آمیکو 6چرخ مدل:1384 رنگ:سفید کاربری:باری میل لنگ:استاندارد لاستیک:60٪ قیمت:22میلیون تومان آمیکو 10چرخ مدل:1387 رنگ:سفید کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:90میلیون تومان آمیکو 4.5تن مدل:1385 رنگ:سفید کاربری:یخچال میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:22میلیون تومان آمیکو مدل:1390 رنگ:سفید کاربری:میکسر کیلومتر:6.000 میل لنگ:استاندارد لاستیک:100٪ قیمت:130میلیون تومان آمیکو 6 چرخ مدل:1387 رنگ:سفید کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:80٪ قیمت:70میلیون تومان آمیکو مدل:1386 رنگ:سفید کاربری:باری ویخچال میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:70میلیون تومان آمیکو 10چرخ مدل:1384 رنگ:زرد کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:60٪ قیمت:70میلیون تومان آمیکو M11H مدل:1385 رنگ:سفید کاربری:کانتینر چادری میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:24میلیون تومان آمیکو M11H مدل:1387 رنگ:قرمز کاربری:باری میل لنگ:استاندارد لاستیک:100٪ صفر قیمت:28میلیون تومان آمیکو M11H مدل:1386 رنگ:قرمز کاربری:باری بغل بازشو میل لنگ:استاندارد لاستیک:50٪ قیمت:26میلیون تومان آمیکو M2642 مدل:1384 رنگ:قرمز کاربری:کشنده میل لنگ:استاندارد لاستیک:50٪ قیمت:58میلیون تومان آمیکو 2631 مدل:1388 رنگ:سفید کاربری:کمپرسی لاستیک:80٪ قیمت:87میلیون تومان آمیکو 2631 مدل:1388 رنگ:سفید کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:60٪ موتورسوخته قیمت:65میلیون تومان ردیف:295 نمایشگاه بزرگ آذربایجان آمیکو ده چرخ مدل:1388 رنگ:سفید کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:95میلیون تومان کامیون متفرقه اینترناش مدل:1982 رنگ:نارنجی کاربری:کمپرسی میل لنگ:استاندارد لاستیک:60٪ قیمت:36میلیون تومان BMC مدل:2004 رنگ:قرمز کاربری:کشنده کیلومتر:کم کار میل لنگ:استاندارد لاستیک:70٪ قیمت:70میلیون تومان BMCBMC تک کابین مدل:1384 رنگ:زرد کاربری:میکسر کیلومتر:187.000 میل لنگکاستاندارد لاستیک:90٪ قیمت:100میلیون تومان لیلاند مدل:1356 رنگ:قرمز کاربری:باری میل لنگ:استاندارد لاستیک:50٪ قیمت:22میلیون تومان زیل روسی 6چرخ مدل:2004 رنگ:خاکستری کاربری:باری چادری میل لنگ:استاندارد لاستیک:95٪ در حدصفر -بنزینی قیمت:23میلیون تومان

     لیلاند  مدل:1975  رنگ:سبز  کاربری:باری چوبی میل لنگ:تعمیر اول   لاستیک:60٪   قیممت:20میلیون تومان

منبع:سایت بزرگ پایتخت خودرو-نوروز مشاور

درباره‌ی مدیر سایت

مدیر سایت
.